O Projekcie

Metoda Triple-A opiera się o rozwiązania, które sprawdziły się w miastach na całym świecie. Wraz ze startem projektu kompletowana jest „skrzynka narzędziowa”, składająca się z wypróbowanych narzędzi, informacji klimatycznych zaczerpniętych z portalu CXNUMXS oraz danych o zagospodarowaniu gruntów i wskaźnikach społeczno-ekonomicznych. Ponadto, projekt rozwija specyficzne dla każdego z miast scenariusze (story maps), które przekładają klimatyczne dane naukowe na informacje możliwe do dalszego wykorzystania przez władze miejskie, ekspertów w zarządzaniu wodami, mieszkańców i lokalny biznes. Praca metodą Triple-A została z sukcesem zastosowana w. Podążając za sprawdzonym już procesem zwinnego rozwoju (agile development), projekt prowadzony jest w trzech jednorocznych cyklach, co pozwoli lepiej dostosować go do faktycznych potrzeb oraz szerzej angażować aktorów sektora społecznego i prywatnego.

Jako projekt europejski, REACHOUT wykorzystuje istniejące już krajowe i unijne platformy usług klimatycznych. Ścisła współpraca z sieciami C3 i R-Cities wzmacnia zasięg oddziaływania na setki miast na całym świecie. Partner z sektora prywatnego, APG, jest jednym z największych inwestorów emerytalnych na świecie, odpowiedzialnym za zarządzanie XNUMX miliardami euro w funduszach emerytalnych dla XNUMX miliona uczestników. APG zarządza aktywami w pięciu z siedmiu hubów miejskich projektu.  

REACHOUT to transdyscyplinarny zespół doświadczonych badaczy i urzędników miejskich o wszechstronnej wiedzy na temat adaptacji do zmian klimatu. Nasze konsorcjum stara się przełamywać silosy poprzez angażowanie obywateli oraz sektora prywatnego w aktywne uczestnictwo, budowanie wspólnego potencjału i działania na rzecz realizacji celów klimatycznych.

REACHOUT broszura

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj, aby pobrać swój REACHOUT broszura.