Odpowiedzialność

Odpowiedzialność REACHOUT-MIASTA.EU

Dane użytkownika zbierane za pośrednictwem strony REACHOUT są zbierane przez: Deltares i będą przetwarzane w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z rozporządzeniem (UE) XNUMX/XNUMX . Rozumie się, że ilekroć Deltares pozyskuje dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej, użytkownik zostanie zaproszony do zapoznania się z ww. rozporządzenia (UE) XNUMX/XNUMX , które zostaną przekazane w tym celu przez administratora danych i zostaną poproszeni o udzielenie wymaganego upoważnienia do przetwarzania danych.

Witryna została stworzona przez lub w każdym razie na zamówienie:

Po wejściu na tę stronę internetową mogą być przetwarzane dane dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób. Podmiotem przetwarzającym dane jest Deltares.

Adres pocztowy Deltares to: PO Box 177 2600 MH Delft

Serwis został utworzony z największą możliwą starannością. Serwis jest jednak przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych. Z informacji zawartych w Serwisach nie można wywodzić żadnych praw, a korzystanie z Serwisu odbywa się na własny koszt i ryzyko. Deltares nie gwarantuje, że Witryna jest wolna od wirusów i działa bez błędów i/lub przerw. Deltares może w dowolnym momencie zmienić zawartość Witryny, w tym postanowienia niniejszych warunków. Ponadto Serwis może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Te linki są wybierane z całą możliwą starannością. Deltares nie może jednak zagwarantować zawartości i funkcjonowania stron internetowych osób trzecich.

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie prawa własności intelektualnej w związku z Witryną, w tym oprogramowanie, teksty, obrazy i dźwięki, przysługują wyłącznie Deltares, jej podmiotom powiązanym lub jej kontrahentom. Oznacza to między innymi, że bez uprzedniej pisemnej zgody Deltares nie wolno upubliczniać, powielać i/lub modyfikować informacji zawartych w Witrynie, z wyjątkiem użytku osobistego, niekomercyjnego lub w zakresie, w jakim jest to dozwolone na mocy bezwzględnie obowiązujące prawo.

Witryna może być wykorzystywana wyłącznie do uzasadnionych celów, w sposób, który w żaden sposób nie może (i) zaszkodzić Deltares lub (ii) naruszać praw i korzystania z usług stron trzecich.

Deltares nie ponosi żadnej odpowiedzialności – z jakiegokolwiek powodu – za jakąkolwiek formę szkody (w tym szkody majątkowe, straty finansowe w wyniku szkód materialnych i czysto finansowych strat), które wynikają w jakikolwiek sposób z działania i/lub wykorzystania (informacje na) Serwisach.

Prawo holenderskie ma zastosowanie do Witryny, a także do niniejszych warunków.

Jeszcze niedostępny

Klimatyczna historia Gdyni

Krótkie streszczenie: Opowieść o Janie i Marii podczas ekstremalnych opadów.

Temat: powódź

Użytkownik końcowy: Obywatele

Link do artykułu: w budowie