Najnowszy raport IPCC

Najnowszy raport IPCC podkreśla obszary miejskie jako gorące punkty wpływu zmiany klimatu oraz możliwości adaptacji, łagodzenia i zrównoważonego rozwoju.

Skutki zmian klimatu są spotęgowane w miastach, w których mieszka ponad połowa światowej populacji. Europejskie miasta są identyfikowane jako gorące punkty wielu zagrożeń związanych z upałami, powodziami i suszami. Chociaż wiele miast podejmuje działania adaptacyjne, tempo i skala wdrażania nie są wystarczające, aby zająć się wpływem zmian klimatu na zdrowie ludzkie, infrastrukturę krytyczną i źródła utrzymania. Miasta są ogólnie dotknięte z powodu dużej liczby ludności i działalności gospodarczej. Miasta przybrzeżne są nieproporcjonalnie zagrożone z powodu podnoszącego się poziomu mórz i erozji wybrzeża. Jednak koncentracja działalności budowlanej i rozwoju społeczno-gospodarczego w miastach nadmorskich stwarza możliwości wdrożenia polityki przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków.
Działania ukierunkowane na poszczególne sektory lub ryzyka i traktujące priorytetowo krótkoterminowe zyski często prowadzą do długotrwałych negatywnych skutków dla ekosystemów i ludzi. Rozwiązania oparte na zintegrowanym i integracyjnym podejściu mogą zmniejszyć ryzyko i umożliwić rozwój odporny na zmianę klimatu. Dlatego zrównoważony rozwój i unikanie nieprzystosowania wymagają zintegrowanego podejścia do adaptacji i łagodzenia.

https://www.deltares.nl/en/news/new-ipcc-report-effects-of-climate-change-more-serious-than-thought-time-is-short-for-effective-adaptation/

https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/