Chiara Mazzetti

E-mail

Partnerzy

Instytut Ekologiczny

Do jakich obszarów REACHOUT wniesiesz swój wkład?

WP6, Strategia rozpowszechniania i eksploatacji

Jakie są Twoje nadzieje/cele REACHOUT?

Aby wygenerować jak największy wpływ

Bio

Chiara Mazzetti (F) jest kierownikiem zespołu ds. wydarzeń i kierownikiem ds. komunikacji w Ecologic Institute. Odpowiada za strategiczny rozwój i koordynację szerokiej gamy wydarzeń. Jako ekspert ds. komunikacji, Chiara Mazzetti jest również odpowiedzialna za koordynację dużych sieci partnerskich w całej Europie oraz zarządzanie działaniami komunikacyjnymi mającymi na celu promowanie wyników i osiągnięć wielu projektów badawczych Instytutu Ekologicznego. W ramach swojej pracy Chiara Mazzetti opracowuje koncepcje ważnych międzynarodowych konferencji, wydarzeń dialogowych i serii wydarzeń z udziałem ekspertów w kwestiach politycznych, prawnych i społeczno-gospodarczych związanych z ochroną klimatu i zrównoważonym rozwojem. Jej głównym celem jako szefowej zespołu ds. wydarzeń jest ułatwianie dyplomacji publicznej, zaangażowanie interesariuszy i budowanie społeczności. Do jej obowiązków należy opracowywanie i wdrażanie europejskich strategii rozpowszechniania i komunikacji, których celem jest promowanie badań na tematy środowiskowe. Przed dołączeniem do Ecologic Institute, Chiara Mazzetti pracowała jako Project Manager i Public Relations Consultant w Media Consulta International Holding w Berlinie. Chiara Mazzetti uzyskała tytuł magistra nauk o komunikacji oraz tytuł licencjata strategii reklamy na Uniwersytecie w Perugii we Włoszech. Jej studia koncentrowały się na dziennikarstwie, środkach masowego przekazu i reklamie.

Jeszcze niedostępny

Klimatyczna historia Gdyni

Krótkie streszczenie: Opowieść o Janie i Marii podczas ekstremalnych opadów.

Temat: powódź

Użytkownik końcowy: Obywatele

Link do artykułu: w budowie