Denise McCullagh

E-mail

Partnerzy

UCC

Do jakich obszarów REACHOUT wniesiesz swój wkład?

WP1, WP2, WP3

Jakie są Twoje nadzieje/cele REACHOUT?

Aby lepiej zrozumieć potrzeby miast w rozwijaniu odporności i wspierać je w korzystaniu z najnowszych usług badawczych i klimatycznych, aby rozwijać swoje działania adaptacyjne.

Bio

Dr Denise McCullagh jest pracownikiem naukowym w grupie Impacts and Adaptation w MaREI, University College Cork, Irlandia. Denise jest głównym badaczem w projekcie Transboundary Adaptation Learning Exchange (TALX), wspierającym rozwój lokalnych partnerstw adaptacyjnych oraz ocenę krajowej polityki adaptacji do zmian klimatu w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Badania Denise koncentrują się na adaptacji do klimatu w sektorze publicznym, prywatnym i trzecim, od lokalnych do międzynarodowych.

Jeszcze niedostępny

Klimatyczna historia Gdyni

Krótkie streszczenie: Opowieść o Janie i Marii podczas ekstremalnych opadów.

Temat: powódź

Użytkownik końcowy: Obywatele

Link do artykułu: w budowie