Diana Morales Irato

E-mail

partner

Deltares

Do jakich obszarów REACHOUT wniesiesz swój wkład?

Diana jest Kierownikiem Projektu Administracyjnego i będzie również przyczyniać się do świadczenia usług (dopasowywanie potrzeb miast do podaży usług), wspierać rozwój modeli biznesowych i wdrożeniowych, a także wspierać strategię komunikacji i rozpowszechniania projekt.

Jakie są Twoje nadzieje/cele REACHOUT?

Być katalizatorem rozszerzenia wykorzystania narzędzi klimatycznych do radzenia sobie ze zmianami klimatycznymi w najbliższej przyszłości i stworzenia nowej normy dla europejskich miast.

Bio

Miss Morales jest ekonomistką na Uniwersytecie w Piura (Peru) z tytułem magistra nauk o środowisku i specjalizacją z ekonomii środowiskowej na Uniwersytecie w Wageningen. Biorąc pod uwagę jej interdyscyplinarne doświadczenie akademickie i zawodowe, koncentruje się na integracji elementów technicznych z interdyscyplinarnej perspektywy w procesach decyzyjnych, łącząc zagadnienia ekonomiczne i społeczne ze zmianami klimatycznymi i wpływem na środowisko. Brała udział w kilku międzynarodowych projektach związanych głównie ze zintegrowaną gospodarką wodną i bezpieczeństwem wodnym, ocenami ryzyka klimatycznego ze szczególnym uwzględnieniem sektora prywatnego (ryzyko niedoborów wody, analiza łańcucha wartości itp.) oraz podejmowaniem decyzji w warunkach niepewności. W obrębie REACHOUT Projekt pełni rolę Administratora Projektu.