Ewa Janowska

E-mail

partner

Sendzimira

Do jakich obszarów REACHOUT wniesiesz swój wkład?

Mam nadzieję, że moja rola jako partnera łącznikowego Gdyni sprawi, że miasto będzie korzystać z wypracowanych narzędzi.

Jakie są Twoje nadzieje/cele REACHOUT?

Wierzę, że projekt przyczyni się do zapoznania obywateli i decydentów z wieloletnią pracą naukowców zbierających dane klimatyczne. Zdecydowanie wszyscy powinniśmy mieć dostęp do przyjaznych narzędzi, które ułatwiają przekazywanie danych klimatycznych i podejmowanie na ich podstawie właściwych decyzji.

Bio

Ewa jest koordynatorem w Fundacji Sendzimira, której misją są działania związane ze zrównoważonym rozwojem, w szczególności wdrażaniem rozwiązań opartych na naturze. W fundacji Ewa koordynuje wieloletnie projekty dotyczące partycypacyjnego planowania przestrzennego, wdrażania niebiesko-zielonej infrastruktury oraz podnoszenia świadomości w zakresie zmian klimatycznych. Ponadto interesuje się komunikacją naukową, w szczególności dotyczącą globalnego ocieplenia i bioróżnorodności.