Francesca Larosa

E-mail

Partnerzy

CMCC

Do jakich obszarów REACHOUT wniesiesz swój wkład?

Jakie są Twoje nadzieje/cele REACHOUT?

Bio

Francesca Larosa (F) jest doktorantką na Uniwersytecie Ca' Foscari w zakresie nauk o zmianach klimatycznych i zarządzania. Uzyskała tytuł magistra nauk ekonomicznych i społecznych na Uniwersytecie Bocconi (Mediolan) oraz uzyskała tytuł licencjata z ekonomii na Uniwersytecie w Pizie. Zainteresowania badawcze Franceski dotyczą sieci innowacji służących adaptacji do zmian klimatycznych. Francesca pracuje nad innowacjami modeli biznesowych dla usług klimatycznych w ramach projektu Horizon2020 EU-MACS i CLARA oraz projektu SaferPlaces finansowanego przez CLIMATE-KIC. Opracowała nowatorskie ramy i narzędzia do analizy zrównoważenia europejskiego rynku usług klimatycznych.

Jeszcze niedostępny

Klimatyczna historia Gdyni

Krótkie streszczenie: Opowieść o Janie i Marii podczas ekstremalnych opadów.

Temat: powódź

Użytkownik końcowy: Obywatele

Link do artykułu: w budowie