Gaby Langendijk

E-mail

Partnerzy

Deltary

Do jakich obszarów REACHOUT wniesiesz swój wkład?

Jestem klimatologiem w Deltares i skupiam się na wpływie zmian klimatu na obszary miejskie oraz opracowuję strategie adaptacyjne i usługi klimatyczne w celu zwiększenia odporności. w ciągu REACHOUT projektu, pracuję nad ścieżkami rozwoju odpornego na zmianę klimatu dla miast i wspieram rozwój Triple-A Toolkit.

Jakie są Twoje nadzieje/cele REACHOUT?

Jestem silnie zmotywowany do zwiększania odporności miast na zmiany klimatu, głównie poprzez włączenie adaptacji, łagodzenia i rozwoju do planowania miast odpornych na zmianę klimatu.

Bio

Dr Gaby S. Langendijk jest klimatologiem w Deltares i specjalizuje się w miastach dotkniętych zmianami klimatycznymi. Badania dr Langendijka koncentrują się na wpływie zmian klimatu na obszary miejskie oraz opracowywaniu strategii adaptacyjnych i usług klimatycznych w celu zwiększenia odporności. Wcześniej Gaby pracowała w Climate Service Centre Germany (GERICS), instytucie Helmholtza w Hamburgu w Niemczech. Tutaj przez 1,5 roku prowadziła badania jako Postdoc i uzyskała stopień doktora. Jej głównym celem badawczym w GERICS było opracowywanie informacji klimatycznych dla miast z wykorzystaniem danych z regionalnych modeli klimatycznych, a także ekstremalnych warunków klimatycznych i pogodowych, ich skutków oraz sposobów zwiększania odporności poprzez zintegrowane, wspólnie opracowane usługi, w szczególności koncentrujące się na wpływie na klimat i zagrożenia na terenach miejskich. Zanim dr Langendijk trafiła do GERICS, pracowała w Światowym Programie Badań nad Klimatem (WCRP) w ramach Światowej Organizacji Meteorologicznej ONZ (WMO) w Genewie w Szwajcarii. W WCRP jej głównymi obszarami zainteresowań były nauka o klimacie dla miast, modelowanie klimatu, obieg węgla, a także łączenie nauki o klimacie z globalnym kontekstem kształtowania polityki.

Obecnie działa również na arenie międzynarodowej w ramach Naukowego Komitetu Sterującego WCRP Lighthouse Activity „My Climate Risk” oraz jako jedna ze współkoordynatorek WCRP CORDEX Flagship Pilot Study URB-RCC, globalnego projektu skupiającego się na miastach i zmiany klimatu.

Jeszcze niedostępny

Klimatyczna historia Gdyni

Krótkie streszczenie: Opowieść o Janie i Marii podczas ekstremalnych opadów.

Temat: powódź

Użytkownik końcowy: Obywatele

Link do artykułu: w budowie