Jaroslav Mysiak

E-mail

Partnerzy

CMCC

Do jakich obszarów REACHOUT wniesiesz swój wkład?

Jakie są Twoje nadzieje/cele REACHOUT?

Bio

Dr Jaroslav Mysiak (M) jest dyrektorem wydziału badawczego „Ocena ryzyka i strategie adaptacyjne” oraz nauczycielem zewnętrznym na Uniwersytecie Ca' Foscari w Wenecji. Jaroslav posiada tytuł doktora Uniwersytetu w Getyndze (Niemcy) oraz mgr inż. z Politechniki Zvolen (Słowacja). Jest członkiem i sprawozdawcą Rady Misyjnej Komisji Europejskiej Horyzont Europa ds. Przystosowania do Klimatu i Transformacji Społecznej, członkiem Komitetu Naukowego Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), członkiem Technical Expert Network on Catastrophe Risks of the European Urząd ds. Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz członek Europejskiej Grupy Doradczej ds. Nauki i Technologii (E-STAG) Biura ONZ ds. Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych. Jaroslav jest kluczowym ekspertem Centrum Tematycznego EEA ds. skutków, podatności i adaptacji do zmian klimatu (ETC-CCA). Jego badania koncentrują się na ocenie ryzyka i zarządzaniu, w tym reakcjach behawioralnych na ryzyko i środkach ograniczania ryzyka, postrzeganiu ryzyka i transformacyjnych zmianach społecznych, ekonomii środowiska i adaptacji do zmian klimatu. Wcześniej wniósł wkład w zrównoważoną taksonomię jako członek sieci ekspertów utworzonej przez Technical Expert Group (TEG) ds. zrównoważonego finansowania oraz członek grupy roboczej EU Disaster Loss Data System. Pełnił funkcję kierownika zespołu koordynowanego przez UNDP projektu opracowującego strategię redukcji ryzyka katastrofy i plan działania dla Republiki Mauritiusa, a także przyczynił się do podobnych ocen w innych miejscach (np. w Nigerii, St. Lucia). Koordynował lub uczestniczył w wielu projektach Europejskiego Programu Ramowego, takich jak CLARA (Prognozy klimatyczne umożliwiły usługi wiedzy, 2017-2020, EPI-WATER Instrumenty polityki gospodarczej na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi, FP7 2011-2013).

Jeszcze niedostępny

Klimatyczna historia Gdyni

Krótkie streszczenie: Opowieść o Janie i Marii podczas ekstremalnych opadów.

Temat: powódź

Użytkownik końcowy: Obywatele

Link do artykułu: w budowie