Jenny Tröltzsch

E-mail

Partnerzy

Instytut Ekologiczny

Do jakich obszarów REACHOUT wniesiesz swój wkład?

WP1-Leader, Wspieranie WP3 i 5 działań

Jakie są Twoje nadzieje/cele REACHOUT?

Aby zainicjować aktywne zaangażowanie między naukowcami, ośrodkami miejskimi i interesariuszami, aby można było nawiązać oparte na zaufaniu relacje, a rozwinięte usługi klimatyczne są aktywnie wykorzystywane do wspierania procesu decyzyjnego.

Bio

Jenny Tröltzsch (F) jest Senior Fellow w Ecologic Institute w Niemczech i koordynuje działania adaptacyjne Instytutu. Jenny Tröltzsch pracuje w projektach dotyczących kosztów i korzyści działań adaptacyjnych do zmiany klimatu na poziomie lokalnym, krajowym i ponadnarodowym (Unia Europejska, UE). Jej doświadczenia projektowe obejmują oddolne strategie adaptacji do zmian klimatu na rzecz zrównoważonej Europy (BASE) oraz ekonomię adaptacji do zmian klimatu w Europie (ECONADAPT). Dodatkowo opracowuje i realizuje działania współtworzące i angażujące interesariuszy, w tym badania, sektor publiczny i prywatny, m.in. w ramach projektów Co-designing the Assessment of Climate Change Costs (COACCH) oraz Making Society an Active Participant in Water Adaptation to Global Change ( BYĆ WODĄ). Jenny Tröltzsch pracowała w latach 2005-2010 jako asystentka naukowa na Uniwersytecie w Hagen (Niemcy). Studiowała inżynierię przemysłową ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii środowiska i gospodarki wodnej na Politechnice w Dreźnie (TU Dresden, Niemcy) oraz na Politechnice Lappeenranta w Finlandii.

Jeszcze niedostępny

Klimatyczna historia Gdyni

Krótkie streszczenie: Opowieść o Janie i Marii podczas ekstremalnych opadów.

Temat: powódź

Użytkownik końcowy: Obywatele

Link do artykułu: w budowie