Jorge Paz

E-mail

partner

Technika

Do jakich obszarów REACHOUT wniesiesz swój wkład?

Obszar powodziowy i plan zarządzania danymi

Jakie są Twoje nadzieje/cele REACHOUT?

Aby ulepszać miasta dzięki posiadanym informacjom o zmianach klimatu

Bio

Jorge Paz pracuje jako starszy badacz w firmie Tecnalia. Koncentruje się na analizie zmian klimatu, związanych z nimi skutków, definicji środków adaptacyjnych oraz ocenie ich kosztów i korzyści. Jego kariera w tej dziedzinie koncentrowała się na wspomaganiu tworzenia polityk adaptacyjnych, uczestniczeniu w definiowaniu różnych strategii i planów dla różnych szczebli administracji (lokalnej, regionalnej itp.) oraz ścieżek adaptacyjnych dla infrastruktury. Na uwagę zasługuje również jego udział w analizie podatności aktywów i badaniu współzależności między różnymi infrastrukturami, sektorami i działalnością. Kierował rozwojem różnych usług klimatycznych w sektorach takich jak infrastruktura, energia, zdrowie…