Lina Liakou

E-mail

Partnerzy

Sieć Odpornych Miast

Do jakich obszarów REACHOUT wniesiesz swój wkład?

Zaangażowanie miasta i budowanie potencjału.

Jakie są Twoje nadzieje/cele REACHOUT?

Wzmocnienie zdolności miasta do korzystania i integrowania usług klimatycznych w ramach procesów decyzyjnych

Bio

Lina kieruje praktyką resilience w Europie i na Bliskim Wschodzie dla sieci Resilient Cities. Odpowiada również za globalne zarządzanie organizacją, zaangażowanie miasta i wiedzę. Przed dołączeniem do R-Cities, Lina była zastępcą burmistrza i dyrektorem ds. odporności miasta Saloniki w Grecji. Jako zastępca burmistrza zainicjowała współpracę z Komisją Europejską, EBI i Bankiem Światowym. Wcześniej Lina była dyrektorem naczelnym Metropolitan Development Agency of Thessaloniki, międzygminnej firmy, która koordynuje krajowe i międzynarodowe projekty badawcze. Lina kształciła się na architekta i urbanistę w Bartlett School of Architecture w Londynie.

Jeszcze niedostępny

Klimatyczna historia Gdyni

Krótkie streszczenie: Opowieść o Janie i Marii podczas ekstremalnych opadów.

Temat: powódź

Użytkownik końcowy: Obywatele

Link do artykułu: w budowie