Marit Heinen

E-mail

Partnerzy

CAS

Do jakich obszarów REACHOUT wniesiesz swój wkład?

Osoba kontaktowa w CAS do spraw administracyjnych i wsparcia zarządzania projektami (WP7)

Jakie są Twoje nadzieje/cele REACHOUT?

Wspierać ośrodki miejskie odpowiednimi narzędziami, aby umożliwić im podjęcie kolejnego kroku w adaptacji do klimatu

Bio

Marit Heinen (mgr) (F) zarządza różnymi projektami adaptacyjnymi do zmiany klimatu i uczestniczy w nich, skupiając się na przełożeniu wiedzy naukowej na informacje użyteczne dla decydentów. Od początku była zaangażowana w rozwój Atlasu Wpływu Klimatu i holenderskiego portalu wiedzy. Przed CAS pracowała jako kierownik projektów naukowych w holenderskim programie badawczym Knowledge for Climate. Tutaj koordynowała różne projekty, takie jak przegląd jakości strategii preferencyjnych i Decyzje Delta Holenderskiego Programu Delta.

Jeszcze niedostępny

Klimatyczna historia Gdyni

Krótkie streszczenie: Opowieść o Janie i Marii podczas ekstremalnych opadów.

Temat: powódź

Użytkownik końcowy: Obywatele

Link do artykułu: w budowie