Karianne de Bruin

E-mail

partner

CAS

Do jakich obszarów REACHOUT wniesiesz swój wkład?

Łącznik miejski WP2 dla centrum miasta Amsterdam, gdzie współpracujemy z holenderską firmą inwestycyjną APG jako głównym partnerem centrum, aby zająć się usługami klimatycznymi dla sektora finansowego. Przyczynianie się do komunikacji WP6 i WP7 Koordynacja projektu

Jakie są Twoje nadzieje/cele REACHOUT?

Aby pomóc wypełnić lukę między użytecznymi usługami klimatycznymi a użytecznymi usługami klimatycznymi dla użytkowników końcowych, zwłaszcza dla sektora finansowego.

Bio

Karianne de Bruin jest ekonomistką środowiskową i ma ponad 15-letnie doświadczenie w badaniach, zarządzaniu projektami i doradztwie w obszarach ekonomii adaptacji, podejmowania decyzji w warunkach niepewności oraz usług klimatycznych. Karianne posiada tytuł doktora na Uniwersytecie Wageningen w zakresie ekonomicznej analizy adaptacji do klimatu. Przed dołączeniem do CAS we wrześniu 2021 roku Karianne pracowała w Centre for International Climate Research (CICERO) w Oslo oraz w Wageningen Environmental Research (WENR), gdzie kierowała m.in. holenderską częścią europejskiego projektu ClimINVEST oraz zajmowała się gospodarką ocena miejskiej niebiesko-zielonej infrastruktury. W CAS uczestniczy w pracach z sektorem finansowym w zakresie fizycznych zagrożeń klimatycznych i adaptacji.