Natalia Burgos

E-mail

Partnerzy

Instytut Ekologiczny

Do jakich obszarów REACHOUT wniesiesz swój wkład?

WP1, wspieranie działań współtworzenia

Jakie są Twoje nadzieje/cele REACHOUT?

Wspieranie procesów współtworzenia, które prowadzą do użytecznych produktów i prowadzą do rozwoju usług klimatycznych, które skutecznie wspierają cele przystosowania się do zmiany klimatu.

Bio

Natalia Burgos jest International Fellow w Ecologic Institute. Tematycznie koncentruje się na adaptacji do zmian klimatu, rozwiązaniach opartych na przyrodzie oraz planowaniu urbanistycznym i regionalnym. Natalia Burgos jest native speakerem hiszpańskiego, biegle posługuje się językiem angielskim i francuskim oraz ma podstawową znajomość języka niemieckiego. Przed dołączeniem do Ecologic Institute Natalia Burgos pracowała w kilku projektach związanych ze strategiami angażowania interesariuszy. Przykładem tej pracy jest jej rola jako Doradca ds. Rozwoju Regionalnego w Narodowym Departamencie Planowania (Departamento Nacional de Planeación) Kolumbii, odpowiadając za współprojektowanie i współtworzenie Kolumbijskiej Strategii Integracji Regionalnej, priorytetowej w Narodowym Planie Rozwoju (2018 r. -2022). Dodatkowo wspierała prace nad rozszerzeniem kolumbijskiego portfolio w zakresie zrównoważonego planowania przestrzennego i projektów regionalnych dotyczących zmian klimatu.
Jeszcze niedostępny

Klimatyczna historia Gdyni

Krótkie streszczenie: Opowieść o Janie i Marii podczas ekstremalnych opadów.

Temat: powódź

Użytkownik końcowy: Obywatele

Link do artykułu: w budowie