Nilofer Tajuddin

E-mail

partner

Miasta

Do jakich obszarów REACHOUT wniesiesz swój wkład?

Komunikacja i rozpowszechnianie projektu (WP6)

Jakie są Twoje nadzieje/cele REACHOUT?

Demonstracja współtworzenia usług klimatycznych, które łączą ostatnią milę i są aktywnie przyjmowane i wdrażane przez miasta.

Bio

Nilofer jest urbanistą z doświadczeniem w strategicznym planowaniu urbanistycznym, rozwoju sprzyjającym włączeniu społecznemu, budowaniu potencjału i zaangażowaniu interesariuszy. Dodatkowo pracowała przy Public Relations, kampaniach w mediach społecznościowych i wystawach. Nilofer posiada tytuł magistra urbanistyki Uniwersytetu Technologicznego w Delft (NL) oraz licencjat z architektury. Wcześniej pracowała w biurach projektowych i badawczych przy projektach obejmujących obszary adaptacji do klimatu, gospodarki wodnej, rozwiązań opartych na naturze, transformacji energetycznej, pracy socjalnej i antropologii. Jej doświadczenia doprowadziły ją do współpracy z władzami miast, międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, takimi jak 100RC i GIZ, a także przy programach takich jak Water as Leverage for Resilient Cities Asia.