Piotr Tangney

E-mail

partner

UCC

Do jakich obszarów REACHOUT wniesiesz swój wkład?

WP1, WP2, WP3

Jakie są Twoje nadzieje/cele REACHOUT?

Aby lepiej zrozumieć potrzeby informacyjne i ograniczenia dla węzłów miejskich, które mogą zapewnić wgląd w inne międzynarodowe studia przypadków

Bio

Dr Peter Tangney jest badaczem w Centrum MaREI przy UCC w Irlandii. Peter jest politologiem, którego badania specjalizują się w badaniach naukowo-politycznych. Ma 17-letnie doświadczenie w planowaniu przystosowania się do zmiany klimatu oraz ocenie i zarządzaniu ryzykiem klimatycznym. Pracował przy wielu projektach z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi w Wielkiej Brytanii, Australii i Irlandii.