Sadie McEvoy

E-mail

partner

Deltares

Do jakich obszarów REACHOUT wniesiesz swój wkład?

WP 1 i 5, nadzór nad badaniami nad ścieżkami rozwoju odpornego na zmiany klimatu

Jakie są Twoje nadzieje/cele REACHOUT?

Zrozumienie, w jaki sposób usługi klimatyczne mogą wspierać projektowanie Ścieżek Rozwoju Odpornego na Klimat dla miast europejskich oraz umożliwienie rozwoju tych usług.

Bio

Dr Sadie McEvoy jest naukowcem i specjalistą ds. adaptacji do klimatu, który pracuje nad adaptacyjnym planowaniem i podejmowaniem decyzji w warunkach głębokiej niepewności dotyczącej zasobów wodnych, obszarów przybrzeżnych i przestrzeni miejskich. Praca dr McEvoy skupia się na zaangażowaniu i reprezentacji interesariuszy w planowaniu i podejmowaniu decyzji. Dr McEvoy jest szczególnie zainteresowany tym, w jaki sposób narzędzia i metody oparte na dowodach i danych mogą wspierać zaangażowanie i reprezentację interesariuszy w planowaniu przystosowania się do zmiany klimatu. Ma doświadczenie między innymi w dynamicznych ścieżkach polityki adaptacyjnej, wspólnej analizie decyzji opartej na ryzyku oraz zestawie narzędzi dla miast odpornych na zmianę klimatu. W swojej pracy szuka sposobu, w jaki dane, modele i procesy wykorzystywane w planowaniu i podejmowaniu decyzji mogą sprzyjać włączeniu społecznemu i wspierać sprawiedliwość klimatyczną. Dr McEvoy pracował nad projektami adaptacji do klimatu i gospodarki wodnej na całym świecie. Obecnie zasiada w zarządzie Society for Decision Making under Deep Uncertainty, ekspertem w Policy Task Group for JPI Ocean's Sea Level Rise Knowledge Hub i jest naukowcem ds. rozdziału i autorem wnoszącym wkład do szóstego raportu oceniającego IPCC, grupy roboczej II, rozdziału 6 (Europa).