Sara Wright

E-mail

partner

Deltares

Do jakich obszarów REACHOUT wniesiesz swój wkład?

WP1-3; Badania doktoranckie na temat narzędzi kształtujących ścieżki rozwoju odpornego na zmiany klimatu (CRDP)

Jakie są Twoje nadzieje/cele REACHOUT?

Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób usługi klimatyczne mogą wspierać zintegrowane podejmowanie decyzji w miastach europejskich

Bio

Sarah Wright jest doktorantką badającą, w jaki sposób usługi klimatyczne mogą wspierać i informować rozwój ścieżek rozwoju odpornego na zmiany klimatu, integrując adaptację, łagodzenie i planowanie rozwoju w europejskich miastach. Posiada tytuł licencjata w dziedzinie nauk o środowisku i matematyki na Uniwersytecie Północnej Karoliny w Chapel Hill oraz tytuł magistra międzynarodowego zarządzania gruntami i wodą na Wageningen University & Research. Sarah ma wcześniejsze doświadczenie badawcze związane z optymalizacją powiązań woda-energia-rolnictwo oraz wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji do śledzenia polityki adaptacyjnej. Jej główne zainteresowania badawcze dotyczą wykorzystania modeli i danych w podejmowaniu decyzji w przypadku złożonych problemów.