Sean Salazar

E-mail

partner

NGI

Do jakich obszarów REACHOUT wniesiesz swój wkład?

Rozwój mapy historii

Jakie są Twoje nadzieje/cele REACHOUT?

Aby pomóc zainteresowanym stronom projektu skorzystać z możliwości, jakie oferują wizualne narzędzia do tworzenia map i narracji podczas przekazywania danych klimatycznych i koncepcji odporności na zmiany klimatu

Bio

Dr Sean Salazar (M) jest badaczem i inżynierem w Norweskim Instytucie Geotechnicznym (NGI). Specjalizuje się w technikach teledetekcji i mapowania satelitarnego, lotniczego i naziemnego stosowanych do geozagrożeń i infrastruktury cywilnej. Sean uzyskał tytuł doktora i magistra inżynierii lądowej na Uniwersytecie Arkansas jako pracownik naukowy US National Science Foundation (US NSF). Sean ukończył również stypendia naukowe w NGI, University of California Davis oraz Bauhaus-Universität Weimar. Sean interesuje się komunikacją nauki i technologii, a także przedsiębiorczością. W 2019 roku Sean uczestniczył w narodowym programie US NSF Innovation Corps (I-CorpsTM), skupiającym się na innowacjach i komercjalizacji badań. Sean studiował również zarządzanie innowacjami w Szkole Przedsiębiorczości Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii.