Sean Salazar

E-mail

Partnerzy

NGI

Do jakich obszarów REACHOUT wniesiesz swój wkład?

Rozwój mapy historii

Jakie są Twoje nadzieje/cele REACHOUT?

Aby pomóc zainteresowanym stronom projektu skorzystać z możliwości, jakie oferują wizualne narzędzia do tworzenia map i narracji podczas przekazywania danych klimatycznych i koncepcji odporności na zmiany klimatu

Bio

Dr Sean Salazar (M) jest naukowcem i inżynierem w Norweskim Instytucie Geotechnicznym (NGI). Specjalizuje się w obserwacjach Ziemi, technikach teledetekcji i analizy geoprzestrzennej dla geozagrożeń oraz infrastruktury inżynierii lądowej i wodnej. Sean uzyskał tytuł doktora i magistra inżynierii lądowej na Uniwersytecie Arkansas jako pracownik naukowy amerykańskiej Narodowej Fundacji Nauki. Sean ukończył również stypendia naukowe w NGI, University of California Davis i Bauhaus-Universität Weimar. Sean żywo interesuje się komunikacją naukową i technologiczną, a także przedsiębiorczością. Sean brał udział w kilku unijnych projektach badawczych i innowacyjnych, a obecnie koordynuje projekt Horizon Europe w ramach programu Digital, Industry and Space.

 

Jeszcze niedostępny

Klimatyczna historia Gdyni

Krótkie streszczenie: Opowieść o Janie i Marii podczas ekstremalnych opadów.

Temat: powódź

Użytkownik końcowy: Obywatele

Link do artykułu: w budowie