Thijs Endendijk

E-mail

partner

VU

Do jakich obszarów REACHOUT wniesiesz swój wkład?

WP2, WP3

Jakie są Twoje nadzieje/cele REACHOUT?

Pomoc w opracowywaniu strategii zwiększających odporność społeczeństwa na zmiany klimatu

Bio

Thijs Endendijk (M) jest doktorantem w Instytucie Studiów Środowiskowych VU Amsterdam. Pracuje nad pracą magisterską na temat wpływu zmian klimatycznych na inwestorów sektora finansowego. Korzystając z metod modelowania ekonometrycznego i syntetycznego, Thijs przyczynia się do: REACHOUT poprzez oszacowanie podatności na powódź dla kilku typów budynków oraz ryzyka powodzi i wichur dla inwestora emerytalnego APG. Posiada licencjat z administracji publicznej: ekonomia, administracja publiczna i zarządzanie na Uniwersytecie w Leiden oraz tytuł magistra polityki gospodarczej na Uniwersytecie w Utrechcie. Specjalizuje się w zastosowaniu teorii ekonomii i administracji publicznej do zagadnień społecznych.