wyniki

W ramach projektu REACHOUT Projekt opracuje 27 publicznych produktów, które zostaną opracowane przez 3.5 roku trwania projektu. W tej witrynie udostępnimy te wyniki, gdy tylko będą dostępne. Ponadto projekt przewiduje również produkcję cztery briefy, które będą dotyczyć głównych tematów projektu: 1) zaangażowanie obywateli, 2) sektor prywatny, 3) historie miast, 4) platformy i polityka UE. :) 

Wreszcie projekt przewiduje również produkcję publikacji naukowych, które będą udostępniane za pośrednictwem tej strony internetowej i innych kanałów. 

Dostarczane

Dostarczalne  Tytuł  Partner prowadzący  Przewidywana data dostarczenia 
D5.2  Moduły szkoleniowe online I  R-miasta  Luty 22 
D3.12  Plan zarządzania danymi  Technika  Mar'22 
D4.1  Raport o szansach i barierach   CMCC  Mar'22 
D5.3  Moduły szkoleniowe online II  R-miasta  Wrzesień 22 
D1.3  Mapy historii klimatu: Wstępne mapy historii (faza I, ANALIZA)  CAS  22 listopada 
D3.5  Wskazówki dotyczące korzystania z narzędzi do obsługi klimatu w ANALIZA  Ekologiczny  Sty'23 
D4.2  Strategie rynkowe: Raport organizacji usług i segmentacji rynku   CMCC  Mar'23 
D6.4  Forum narzędzi Midterm City  CAS  Mar'23 
D3.8  Dostarczenie wersji beta portalu internetowego wspierającego zrównoważone korzystanie z narzędzi.   Technika  Wrzesień 23 
D4.3  Strategie rynkowe: Raport dotyczący rozpowszechniania usług i chęci inwestowania   CMCC  Wrzesień 23 
D5.4  Moduły szkoleniowe online III  R-miasta  Wrzesień 23 
D1.4  Mapy historii klimatu: tymczasowe mapy fabularne (faza II, AMBITION)  NGI  23 listopada 
D3.6  Wytyczne dotyczące narzędzi do obsługi klimatyzacji w AMBITION  Ekologiczny  Sty'24 
D5.6  Demonstranci odporności  Deltares  Kwiecień 24 
D2.9  Raport Fizyczne podejście do oceny ryzyka klimatycznego dla międzynarodowych portfeli aktywów inwestorów w nieruchomości z wykorzystaniem europejskich narzędzi otwartych danych i usług klimatycznych    CAS  Maja 24 
D3.11  Raport na temat zalecanego wsparcia dla narzędzi zestawu narzędzi  Technika  Sierpnia 24 
D5.5  Moduły szkoleniowe online IV  R-miasta  Wrzesień 24 
D6.5  Forum Final City Toolkit  CAS  24 października 
D1.5  Mapy historii klimatu: Ostatnie mapy historii (faza III, AKCJA)  NGI  24 listopada 
D1.6  Raport wyciągniętych wniosków na temat przyjmowania i uczenia się w różnych przypadkach  Deltares  Sty'25 
D1.7  Wnioski z działań związanych z zaangażowaniem w Hub   R-miasta  Sty'25 
D2.8  Ostateczne zalecenia dotyczące projektowania i rozwoju usług (wyciągnięte wnioski)   CAS  Sty'25 
D3.7  Wytyczne dotyczące narzędzi do obsługi klimatyzacji w ACTION  Ekologiczny  Sty'25 
D3.9  Dostarczenie finalnej wersji portalu internetowego zrównoważonego wykorzystania narzędzi.   Technika  Sty'25 
D3.10  Raport dokumentujący ogólną metodologię zestawu narzędzi, wyciągnięte wnioski oraz zalecenia dotyczące dalszego wykorzystania i rozwoju  Technika  Sty'25 
D4.4  Sprawozdanie z rekomendacji i syntezy modeli B&I  CMCC  Sty'25 
D5.7  Raport o możliwościach i działaniach na rzecz integracji usług w ramach platform unijnych i krajowych  CMCC  Sty'25 

Informacje o polityce

Publikacje