Zestaw narzędzi Triple-A

To jest zestaw narzędzi Triple-A. Tutaj możesz znaleźć narzędzia i zasoby, aby lepiej zrozumieć zagrożenia i szanse związane ze zmianą klimatu, ustalić priorytety działań adaptacyjnych i opracować skuteczne strategie adaptacyjne.

Oferuje kompleksowy zestaw zasobów, który obejmuje niezależne narzędzia, kwestionariusz oparty na użytkownikach, narzędzie do planowania strategii, dostosowane do potrzeb wizualizacje i dostosowane usługi klimatyczne, które wspierają planowanie urbanistyczne i podejmowanie decyzji w 7 uwzględnionych węzłach miejskich w REACHOUT projekt.

Potrzebujesz więcej pomocy? Idź do tego strona.

Jeszcze niedostępny

Klimatyczna historia Gdyni

Krótkie streszczenie: Opowieść o Janie i Marii podczas ekstremalnych opadów.

Temat: powódź

Użytkownik końcowy: Obywatele

Link do artykułu: w budowie