Zestaw narzędzi Triple-A

Katalog narzędzi składa się z przetestowanych istniejących już instrumentów i usług, które będą rozwijane w ramach projektu. Wykorzystuje także takie zasoby jak dane klimatyczne z portalu Copernicus Climate Change Service, wskaźniki socjo – ekonomiczne czy dane przestrzenne.

Projekt Reachout zakłada użycie sprawdzonej metodologii (Triple - A metodology) opierającej się na trzech filarach: analizie, ambicji, akcji. Ramy te są podstawą do stworzenia wszechstronnego zestawu narzędzi.

Zbiór ten stanowi zasób do wyboru i tworzenia dopasowanych usług, które pozwolą użytkownikom zrozumieć przeszłe i przyszłe zdarzenia związane ze skutkami zmian klimatu, takimi jak: wysokie temperatury, opady, susze, powodzie sztormowe i rzeczne oraz związane z nimi konsekwencje.

W ofercie katalogu znajdą się także narzędzia do szacowania lokalnego ryzyka, w celu nadania priorytetów i dobrania odpowiednich środków adaptacyjnych w kontekście rozwoju miast odpornych na zmianę klimatu.

Jak wygląda praca nad tworzeniem zestawu narzędzi?
Zespoły programistyczne między centrami

W ofercie katalogu znajdą się także narzędzia do szacowania lokalnego ryzyka, w celu nadania priorytetów i dobrania odpowiednich środków adaptacyjnych w kontekście rozwoju miast odpornych na zmianę klimatu.

W projekcie Reachout nad stworzeniem katalogu narzędzi pracuje kilka zespołów składających się z różnych członków:

  • Programistów i badaczy odpowiedzialnych za rozwijanie istniejących narzędzi i danych
  • Brokerów wiedzy zapewniających, że opracowane narzędzia z katalogu są przydatne i odpowiadają na konkretne potrzeby miast
  • Reprezentantów miast którzy testują i oceniają narzędzia, przedstawiając swoje potrzeby i wyzwania w kontekście stosowanych narzędzi
  • partnerów łącznikowych którzy dbają o wymianę wiedzy pomiędzy miastami, które wspierają, a badaczami, programistami oraz brokerami wiedzy

Podstawą dobrego działania tych wielofunkcyjnych zespołów jest komunikacja, stąd w trakcie trwania projektu przewidziano wiele różnego typu spotkań, by wymieniać się doświadczeniem i wiedzą.   

Narzędzia

Warsztaty identyfikacji działań

Tamwiele różne klimat adaptacja strategie że mogą być…

Warsztaty dotyczące możliwości mainstreamingu

Klimat (adaptacja) działania są czasami bardzo kosztowny i…

Wizja adaptacji, cele, cele i warsztaty działań

Określanie an cel adaptacja wizja dla a miasto jest…

Eksplorator danych klimatycznych​ 

Dane klimatyczne mogą mieć format trudny dla laików…

Narzędzie stanu klimatu​

Raport z obserwacji klimatu był przygotowywany co…

Wskaźnik podatności społecznej na zagrożenia środowiskowe

Podatność jest jednym z trzech kluczowych składników ryzyka, wraz z…

Narzędzie do oceny szkód spowodowanych przez wichurę (WISC)​

wichurywśród die,en najdroższy klimat skrajności w Europie…

Modele GLOFRIS i FLOPROS​

Powodzie rzeczne należą do najbardziej szkodliwych ekstremalnych zjawisk klimatycznych…

Modele GLOFRIS i FLOPROS​

Powodzie rzeczne należą do najbardziej szkodliwych ekstremalnych warunków klimatycznych…

Biblioteka opcji adaptacji ŻYWICY​

Biblioteka Opcji Adaptacyjnych to przeszukiwalna baza danych zawierająca wszelkiego rodzaju środki adaptacyjne…

Eksplorator wartości ekstremalnych skorygowanych o odchylenia​     

Klimat zmiana ruchomości w poprzek cała kolekcja obszary życia wymagać za…

Lata projektowe dla budynków odpornych na warunki klimatyczne​

Ttypowy projekt lat (TDY) są używany szeroko budując…

Narzędzie do oceny termicznej​

It zapewnia an interaktywny i informacyjny tablica rozdzielcza pokazywać…

Ocena zagrożenia i ryzyka powodzi opadowych na obszarach miejskich (C3S)

Intensywny konwekcyjny opady są dużym ryzykiem do miejski…

Ocena możliwości zarządzania ryzykiem​

To narzędzie służy do systematycznej oceny możliwości DRM i możliwości ulepszeń.

Społeczny system wsparcia odporności na powodzi (CFRSS)

CFRSS ma na celu wspieranie społeczności w ocenie ryzyka powodzi przybrzeżnych…

Narzędzie odporne na zmiany klimatu​ 

W ramach projektu Klimat Odporny Miasta Toolbox mogą be używany do odkryj który…

Dynamiczne ścieżki polityki adaptacyjnej (DAPP) i generator ścieżek (PG)​

W ramach projektu Dynamiczny Adaptacyjne Polityka Ścieżki (DAPP) Ramy wspiera

Katalizator adaptacyjny​

Adaptacja Katalizator (AC) wsporniki narzędzi miejscowy decyzja twórcy…

Macierz priorytetów ryzyka

Identyfikacja kluczowych zagrożeń związanych ze zmianami klimatu nie zawsze jest prosta…

Wykresy wpływu oparte na sektorach

Na podstawie analizy oddziaływań sektorowych można przygotować wstępne diagramy oddziaływań.

Crowdsource do mapowania zagrożeń klimatycznych

Często trudno jest znaleźć gotowe do wykorzystania dane przestrzenne dotyczące zagrożeń klimatycznych i wrażliwych lokalizacji