Odporność miejska

Moduł ten ma na celu umożliwienie decydentom miejskim i zainteresowanym stronom regionalnym skutecznego przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Służy jako kompleksowe wytyczne, które oferują użytkownikom dwa różne podejścia do eksploracji:
  • Planowanie adaptacji: Zasób ten, dostosowany do praktyków, których celem jest opracowanie sformalizowanych planów adaptacyjnych, zawiera wskazówki dotyczące wykorzystania narzędzi i podejść opracowanych w ramach REACHOUT projekt mający na celu wsparcie różnych etapów cyklu polityki adaptacyjnej.
  • Wyzwania miejskie: Zasób ten, dostosowany do potrzeb decydentów poszukujących praktycznych rozwiązań umożliwiających integrację adaptacji w różnych obszarach polityki, zawiera inspirujące przykłady ilustrujące, w jaki sposób REACHOUT narzędzia można skutecznie włączyć do tych polityk, ograniczając skutki zmiany klimatu.
Jeszcze niedostępny

Klimatyczna historia Gdyni

Krótkie streszczenie: Opowieść o Janie i Marii podczas ekstremalnych opadów.

Temat: powódź

Użytkownik końcowy: Obywatele

Link do artykułu: w budowie